dilluns, 12 de març del 2012

Proposta aprovació dels estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència

El Ple de l'Ajuntament d'Olot del dia 29 de setmbre del 2011 va aprovar l'adhesió de la nostre ciutat a l'Associacio de Municipis per la Independència amb els vots a favor dels 10 regidors de l'equip de govern i d'ERC, els vots en contra de PP i PxC i les abstencions del PSC. Un cop constituïda l'associació el 12 de desembre de l'any passat son 219 els municipis que en formen part (5 de garrotxins: Besalú, Mieres, Vall d’en bas, Sant Jaume de Llierca i Olot) amb un total de població de 1.589.464 persones; d’aquests 219, 31 han ratificat els estatuts en el Ple. S’espera que el 50% dels ajuntaments de Catalunya en siguin membres a mitjans d'aquest any.
Es en aquest context que avui portem al Ple la proposta de ratificació dels seus estatuts.

Objecte i finalitats:
  • Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per dur al poble de Catalunya cap a la independencia per tal d'assolir les plenes competències municipals.
  • Fomentar i defensar els drets nacionals.
  • Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la unió europea. Promoure el finançament dels propis municipis.
  • Usar sinergies en altres àmbits com l'empresariat o el financer.
L’exposició dels motius per formar part d'aquesta Associacio varen ser exposats tant pel senyor alcalde com pel primer tinent d'alcalde en el ple de setembre i es complementen de forma sòlida en el preàmbul dels estatuts, que fonamenten en base a raons històriques, polítiques i jurídiques la voluntat d'aquells municipis que formen part de l'associació de treballar per aconseguir la independència de la nostra nació. Avui, quasi 300 anys després del final de la Guerra de Successió, Catalunya continua essent una nació sotmesa. A diferència d'aleshores no són les baionetes ni la repressió armada (per bé que de tant en tant, en aquests 300 anys han anat apareguent) sinó que els estris que Espanya fa servir per mantenir-nos sota el domini són d'un altre estil. Des de fa 30 anys, els governs espanyols han utilitzat el poder judicial, que mantenen sota control, per anul·lar tots els intents que els catalans puguem fer per caminar vers la nostra llibertat. Son tants els greuges i tan repetits que malauradament sembla que ja no podem esperar res pitjor. Però ells mai no ens deceben i estan sempre a l'alçada de les pitjors expectatives. Avui sembla molt lluny aquell Estatut votat majoritàriament pels catalans i que el president de l'aleshores govern espanyol havia promès respectar i que entre els contenciosos dels uns i els ribots dels altres va quedar esprimatxat i anèmic, impossible de reanimar.

Ha estat sempre la societat civil la que ha liderat la resposta ciutadana a les agressions i la que busca constantment noves formes d'organització que permetin contrarrestar les ofensives que periòdicament es llancen en contra del nucli essencial del que ens defineix com a poble: la llengua, especialment.

Per això considerem que és una magnífica notícia que per primer cop siguin les institucions catalanes, els municipis en aquest cas, els que facin honor al seu deure amb els ciutadans i facin, FEM, un pas endavant i manifestem la voluntat d'unir els nostres esforços per aconseguir la independència de Catalunya. Perquè creiem fermament que aquesta és la única manera de preservar la nostra cultura i la nostra llengua; però també les nostres tradicions i sobretot el nostre futur. 

 Finalment voldria resumir els objectius de l'associacio amb aquest fragment extret del preàmbul: " allò que ens configura com a poble i com a nació miŀlenària comporta la necessitat d'esdevenir una altra vegada el que, de fet, no hem deixat de ser: un poble, però amb un Estat propi que possibiliti de viure en pau i faci possible el treball de la nostra gent sense ser espoliats ni espoliar. Poder viure amb el nostre dret, la nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i les nostres servituds, però, en tot cas, nostres".

Proposem:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Designar el senyor l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

(Ple de gener de 2012 a l'Ajuntament d'Olot. Un discurs que el cap del PSC va trobar massa llarg. POdeu veure'l i escoltar-lo en aquest enllaç: http://miratv.cat/olot/video/660 )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada